Μενού Κλείσιμο

Λυριδιανά, Χανιά

Τα Λυριδιανά είναι συνοικισμός της κοινότητας Φαλελιανών Κισάμου και κατοικείται από 38 άτομα. Το όνομά που προήλθε από κάποιον λυράρη, που ζούσε εδώ, και του οποίου τ’ όνομα δεν μας είναι γνωστό.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.