Μενού Κλείσιμο

Λουφαρδιανά, Χανιά

Οικισμός της κοινότητας Παλαιών Ρουμάτων της επαρχίας Κισάμου. Είναι κτισμένος σε υψόμετρο 350μ. και έχει 34 κατοίκους.

Το όνομά του προέρχεται από κάποιο κάτοικο με το όνομα Λούφας – και σήμερα υπάρχει οικογένεια Λουφαρδάκη – που ίσως ήταν κάποια εξέχουσα προσωπικότητα ανάμεσα στους κατοίκους.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.