Μενού Κλείσιμο

Λιβάδι Βουτά, Χανιά

Οικισμός που υπάγεται στην κοινότητα Βουτά επαρχίας Σελίνου. Είναι κτισμένος σε υψόμετρο 200μ. και έχει 15 κατοίκους.

Παλιότερα στην περιοχή υπήρχαν άφθονα λιβάδια, γι’ αυτό έλαβε κι αυτή την ονομασία ο οικισμός. Εκκλησία του οικισμού είναι η Παναγία.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.