Μενού Κλείσιμο

Λιμνηελούς, Χανιά

Οικισμός της κοινότητας Έλους Κισάμου κτισμένος σε υψόμετρο 500μ. με 180 περίπου κατοίκους. Η ύπαρξη κοντά στον οικισμό μιας λίμνης έδωσε και το όνομα στον οικισμό.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.