Μενού Κλείσιμο

Κουντουφιάνα, Χανιά

Μετόχι της κοινότητας Γραμθούσαο Κισάμου του νομού Χανίων. Βρίσκεται σε υψόμετρο 50μ. και κατοικείται από 25 άτομα. Τ’ όνομά του προήλθε από τον Κουτούφη, τον πρώτο οικιστή του μετοχιού.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.