Μενού Κλείσιμο

Κωσταδιανά, Χανιά

Οικισμός της κοινότητας Φαλελιανών της επαρχίας Κισάμου. Είναι κτισμένος σε υψόμετρο 100μ. και κατοικείται από 15 άτομα.

Οι πρώτοι οικιστές, που λέγονταν Κωστάκηδες, έδωσαν και το όνομά τους στον οικισμό.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.