Μενού Κλείσιμο

Κομπιάνα, Χανίων

Οικισμός που υπάγεται στην κοινότητα Κακοδικίου της επαρχίας Σελίνου. Σήμερα, δεν κατοικείται. Έχει υψόμετρο 350μ. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η θέση του οικισμού αποτελούσε κόμβο, όπου συγκεντρώνονταν οι κάτοικοι.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.