Μενού Κλείσιμο

Κάτω Νταράτσος

Ο Κάτω Νταράτσος είναι παραλιακός οικισμός της κοινότητας Νταράτσου, της επαρχίας Κυδωνίας.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.