Μενού Κλείσιμο

Κάμπος Μετόχια

Ο οικισμός Κάμπου Μετόχια ήταν μετόχι της Μονής Αρκαδίου. Τα αγόρασαν οι ακτήμονες το 1960 σε χαμηλή τιμή.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.