Μενού Κλείσιμο

Κάμπος Δοξαρού Μυλοποτάμου

Ο Κάμπος είναι οικισμός της κοινότητας Δοξαρού Μυλοποτάμου με 58 κατοίκους. Πρόκειται πραγματικά για κάμπο. Οι παλιότεροι το λέγανε Παράγκες.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.

Φωτογραφία : https://www.youtube.com