Μενού Κλείσιμο

Καμπάνη Χανίων

Η Καμπάνη είναι Οικισμός της κοινότητας Κουνουπιδιανών, της επαρχίας Κυδωνίας. Κατοικείται από 30 άτομα.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.