Μενού Κλείσιμο

Κάλικας Χανίων

Οικισμός της Koινότητας Νεροκούρου της επαρxίας Kυδωνίας.

Κατοικείται από 600 άτομα. Βρίσκεται σε υψομ. 20μ. Η ονομασία του οφείλεται στον πρώτο κάτοικο, που εγκαταστάθηκε εδώ.

*Στοιχεία από 15έρευνα 1980-1992.