Μενού Κλείσιμο

Καλαμιού Χανίων

Οικισμός που υπάγεται στην κοινότητα Σκλαβοπούλας, της επαρχίας Σελίνου. Είναι κτισμένος σε υψόμετρο 450μ. κι έχει περίπου 50 κατοίκους. Η ονομασία του οφείλεται στα άφθονα καλάμια που υπάρχουν εδώ.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.