Μενού Κλείσιμο

Γρακερά Χανίων

Είναι μετόχι της κοινότητας Δελιανών Κισάμου. Η Γράκερα πήρε τ’ όνομά της από την ηγουμένη του μοναστηριού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που υπήρχε παλιά εδώ. Η ηγουμένη ήταν μεγάλης ηλικίας και τη φώναζαν Γρα – κερά, δηλαδή, κυρά + γριά. Σήμερα, ο Άγιος Ιωάννης λειτουργεί σαν εκκλησία. Παλιότερες οικογένειες του χωριού είναι οι Ιερωνυμάκηδες, οι Βασιλαντωνάκηδες, οι Σγουράκηδες, οι Μπουλταράκηδες, οι Καρυωτάκηδες, Κουτουλάκηδες, Ζερβουλάκηδες, Μαρδαλάκηδες, Σπανουδάκηδες, Ζερβουδάκηδες, Κοχυλάκηδες και οι Παλιμέτηδες ή Παλιμετάκηδες.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.