Μενού Κλείσιμο

Γιαλυριανά Χανίων

Τα Γιαλυριανά ήταν παλιά οικισμός της κοινότητας Σασάλου Κισάμου. Σήμερα δεν κατοικείται πια. Το όνομά του προήλθε από κάποιο γενίτσαρο Τούρκο που λεγόταν Γιαλύρης.

Αυτός καταγόταν από χριστιανική οικογένεια, αλλά οι πρόγονοί του είχαν αναγκαστικά εξισλαμιστεί.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.