Μενού Κλείσιμο

Γερακουδιανά Χανίων

Οικισμός της κοινότητας Βουβών Κισάμου, με 15 κατοίκους. Βρίσκεται κτισμένος σε υψόμετρο 150μ. Λέγεται ότι το όνομα Γερακουδιανά βγήκε από το επώνυμο των κατοίκων που οι περισσότεροι λέγονται Γερακουδήδες.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.