Μενού Κλείσιμο

Φαράτσι Μυλοποτάμου

Μικρός οικισμός της κοινότητας Γαράζου Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνου.

Βρίσκεται σε υψόμετρο 320 μ. και κατοικείται από 15 άτομα.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.

Φωτογραφία: https://www.creteplus.gr