Μενού Κλείσιμο

Φαράγγι Βοθιανών, Χανιά

Το Φαράγγι είναι οικισμός της κοινότητας Βοθιανών Σελίνου. Είναι κτισμένος μέσα σ’ ένα φαράγγι και γι’ αυτό του έδωσαν αυτό το όνομα. Σήμερα το κατοικούν 22 άτομα.

Επί Τουρκοκρατίας ζούσε εδώ ένας Τούρκος μεγαλοκτηματίας, που λεγόταν Μουρλής. Τον Τούρκο αυτόν σκότωσαν δύο χωριανοί, ο Παπαδομανόλης και ο Δημήτριος Βάκος.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.