Μενού Κλείσιμο

Φαλενιανά – Κολένι, Χανιά

Η κοινότητα Φαλελιανών της επαρχίας Κισάμου βρίσκεται 35χλμ. περίπου από τα Χανιά. Έδρα της κοινότητας είναι το χωριό Κολένι και σ’ αυτή υπάγονται ακόμη οι γύρω συνοικισμοί Κωστιανά, Λυριδιανά, Κωσταδιανά, Κολένι – Καμάρα, Κεφαλιανά και Μεσονής. Ο συνολικός πληθυσμός της κοινότητας ανέρχεται στους 282 κατοίκους.

Στο χωριό Κολένι κατοικούν 80 περίπου άτομα και το όνομά του προήλθε πιθανά από το επίθετο κάποιου Ιταλού που έκτισε εδώ μια γέφυρα. Το χωριό εμφανίζεται μάλλον κατά τη βυζαντινή εποχή.

Έξω από το χωριό, στην περιοχή Χαλέπα, έχουν βρεθεί οστά μεγάλων ψαριών που μάλλον ανήκουν στην Παλαιολιθική εποχή. Γεωτρήσεις που έγιναν εδώ πριν από μερικά χρόνια αποδεικνύουν ότι όλη η περιοχή, και πριν από χιλιάδες χρόνια, βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Όλες σχεδόν οι εκκλησίες του χωριού είναι καινούργιες. Η κεντρική μόνο εκκλησία του χωριού, ο Άγιος Ιωάννης, έχει κτιστεί στα ερείπια παλιάς εκκλησίας. Παλιότερα το Κολένι υπάγονταν στο δήμο Πανέθημου. Από το 1933 όμως η κοινότητα Φαλελιανών έγινε αυτοτελής.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.