Μενού Κλείσιμο

Δαμνόνι Μυρθίου

Το Δαμνόνι είναι οικισμός που το ένα μέρος του ανήκει στην κοινότητα Μύρθιο (από τη μεριά του ποταμού και δεξιά προς την περιοχή του Πλακιά). Παλιά ήταν μεγάλο χωριό. Σήμερα κατοικείται μόνο από 5 άτομα και αποτελεί καλοκαιρινό θέρετρο. Έχει μια παλιά εκκλησία τους Άγιους Σαράντα.

*Στοιχεία απο 15ετή έρευνα 1980-1995.