Μενού Κλείσιμο

Δαμηλοχώρι ή Νταμηλοχώρι

Είναι ακατοίκητος οικισμός της κοινότητας Γραμβούσας Κισάμου του νομού Χανίων. Το όνομά του προήλθε από την Νταμίλα, τη χήρα κάποιου Τούρκου που ζούσε εδώ τον καιρό της Τουρκοκρατίας. Στο Νταμηλοχώρι συναντάμε την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου και της Αγίας Παρασκευής. Η Αγία Παρασκευή είναι κτισμένη σε βράχο. Είναι πολύ παλιά εκκλησία και ανακαινίστηκε κατά το 1928.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.