Μενού Κλείσιμο

Δαλαμβέλος ή Δαλαμπέλος Αγγελιάνων

Ο Δαλαμβέλος είναι οικισμός της κοινότητας Αγγελιανών. Βρίσκεται 1.500 μ. βόρεια του χωριού. Σήμερα είναι εγκαταλειμμένος. Ζει μόνο μια οικογένεια κτηνοτρόφων.

Κτίστηκε επί Ενετοκρατίας. Αργότερα κατοικήθηκε από Τούρκους.

*Στοιχεία απο 15ετή έρευνα 1980-1995.