Μενού Κλείσιμο

Χουδαλιανά, Χανιά

Είναι συνοικισμός της κοινότητας Βουλγάρω Κισάμου. Το υψόμετρο του είναι 80μ. και έχει 25 κατοίκους. Ο συνοικισμός πήρε το όνομά του από την οικογένεια των Χουδαλάκηδων.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.