Μενού Κλείσιμο

Χελιανά Μυλοποτάμου

Οικισμός της κοινότητας Δοξαρού Μυλοποτάμου. Χωρίζεται σε Πάνω και Κάτω, με 95 και 15 κατοίκους αντίστοιχα. Ονομάζονται και Καρτιρή Χάνι από τον πρώτο του κάτοικο Γιώργο Καρτιρή, που ήταν ο φόβος κι ο τρόμος των Τούρκων. Όπως λέγεται είχε σκοτώσει 99 Οθωμανούς.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.