Μενού Κλείσιμο

Χατζουδιανά, Χανιά

Τα Χατζουδιανά είναι οικισμός της κοινότητας Καντάνου Σελίνου του νομού Χανίων. Βρίσκεται σε υψόμετρο 440μ. και έχει 25 κατοίκους. Το όνομά του το οφείλει σε κάποιο Τούρκο που λεγόταν Χατζούδης.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.