Μενού Κλείσιμο

Χανουθιανά Αγγελιάνων

Οικισμός που ανήκει στην κοινότητα Αγγελιανών. Βρίσκεται 5 χμ. από το χωριό, μεταξύ δυο ποταμών που ονομάζονται Γερμανές και οι οποίοι έξω από τον οικισμό ενώνονται σ’ ένα.

Το όνομα του το οφείλει στον πρώτο του κάτοικο, που ήρθε από τα Χανιά. Σήμερα ζουν στο χωριό 8 οικογένειες.

Λέγεται ότι την εποχή της Τουρκοκρατίας, κάποιος Τούρκος θέλησε να βιάσει τη γυναίκα του πρώτου Χανιώτη κατοίκου. Ο άντρας της τον παρέσυρε, προτείνοντας του να φάνε πρώτα. Στην κατάλληλη στιγμή, του έριξε καυτό ξινόχοντρο. που του προξένησε εγκαύματα, από τα οποία και πέθανε. Μετά, με τη βοήθεια της γυναίκας του τον έθαψαν σ’ ένα πηγάδι μαζί με το άλογο του.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.