Μενού Κλείσιμο

Αρχαυλιανώ Λασιθίου

Οικισμός που υπάγεται στην κοινότητα Έξω Ποτάμων, επαρχίας Λασιθίου, που το κατοικούν 45 άτομα. Η ονομασία του προέρχεται προφανώς από το κοινότατο οικογενειακό επίθετο στο Λασίθι: Αρχαύλης.

Η παρουσία του ανάγεται στην περίοδο της Ενετοκρατίας.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.