Μενού Κλείσιμο

Άνω Βούβες Χανίων

Οικισμός της κοινότητας βουβών Κισάμου με 29 κατοίκους. Εδώ βρέθηκε το 1978, ομαδικός τάφος γεωμετρικής περιόδου με πολλά και αξιόλογα κτερίσματα. Σήμερα, τα ευρήματα του τάφου αυτού βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.