Μενού Κλείσιμο

Αλιάκες Μυλοποτάμου Ρεθύμνου

Μικρός οικισμός της κοινότητας Δαμοβόλου Μυλοποτάμου με 14 κατοίκους χτι­σμένος σε υψόμετρο 300 μ.

Το 1890 ήταν πρωτεύουσα του δήμου Αβδανικώνή Αλιακών. Είναι χτισμένος σε πεδιάδα που διασχίζεται από παραπόταμο του Μυλοποτάμου. Το όνομα το πήρε απ’ το ότι παλιότερα ήταν τόπος αλίας (εκκλησίας).

 

* Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.