Μενού Κλείσιμο

Αγκυναρσέλλια Μιράμπελλου

Είναι ακατοίκητος σήμερα οικισμός της κοινότητας Λατσίδας Μιραμπέλλου του νομού Λασιθίου.

Το όνομά του είναι φυτωνυμικό.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.