Μενού Κλείσιμο

Δάλι Λευκωσίας

Τοποθεσία
Το Δάλι βρίσκεται 17 χιλιόμετρα νότια της Λευκωσίας. Στα βόρεια συνορεύει με τα Λατσιά και το Γέρι, στα ανατολικά με τον Άγιο Σωζόμενο, την Ποταμιά και τη Λουρουκίνα, στα νοτιοανατολικά με τα Λύμπια, στα νοτιοδυτικά με την Αλάμπρα και με το Πέρα Χωριό και στα δυτικά με τη Νήσου.

Ονομασία
Το αρχαίο βασίλειο Ιδάλιον ιδρύθηκε από τον Χαλκάνορα. Ο Χαλκάνορας καταγόταν από την πόλη Αμύκλαις της Πελοποννήσου. Μετά το τέλος του Τρωικού πολέμου πήρε χρησμό να κτίσει μια πόλη εκεί που θα ανέτειλε ο ήλιος. Φτάνοντας στην Κύπρο, ένας στρατιώτης του αναφώνησε ιδού άλιον, δηλαδή είδα τον ήλιο. Από την εκφώνηση του στρατιώτη η πόλη ονομάστηκε Ιδάλιο. Από την ονομασία του αρχαίου Ιδαλίου προέκυψε η ονομασία Δάλι.

Ιστορία
Κύριο λήμμα: Ιδάλιον
Το Ιδάλιον ήταν αρχαία πόλη το οποίο ιδρύθηκε από τον Χαλκάνωρ τον 12ο π.Χ. αιώνα. Ο Χαλκάνορας καταγόταν από την πόλη Αμύκλαις της Πελοποννήσου. Μετά το τέλος του Τρωικού πολέμου ήλθε στην Κύπρο όπου ίδρυσε το Ιδάλιον.

Το αρχαίο Ιδάλιον έφτασε σε παρακμή τον 5ο π.Χ. αιώνα. Ωστόσο, δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ. Την περίοδο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας αποτελούσε μια μικρή επαρχιακή πόλη.

Ακολούθησε η βυζαντινή περίοδος και η φραγκοκρατία, περίοδοι κατά την οποία ο οικισμός εξακολουθούσε να υπάρχει. Την περίοδο των Σταυροφοριών και των Λουζιανιανών το Ιδάλιον αποτελεί φέουδο. Το 1474 μ.Χ. παραχωρήθηκε από τη βασίλισσα της Κύπρου Αικατερίνη Κορνάρο στον ευγενή Γεώργιο Κονταρίνι.

Δημαρχείο
Το 1996 πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα στην κοινότητα μέσα από το οποίο οι κάτοικοι υπερψήφισαν την μετεξέλιξη της κοινότητας τους σε δήμο. Ο δήμος ονομάστηκε Δήμος Ιδαλίου.

Πληθυσμός
Μέχρι το 1974 ο πληθυσμός του Ιδαλίου αποτελείτο από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Οι Ελληνοκύπριοι αποτελούσαν την συντριπτική πλειοψηφία. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974 οι λιγοστοί Τουρκοκύπριοι κάτοικοι του μετακινήθηκαν στη βόρεια Κύπρο. Στο Δάλι εγκαταστάθηκαν Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες από το βόρειο μέρος του νησιού. Ακολούθησε η οικοδόμηση προσφυγικών συνοικισμών αυτοστέγασης.