Μενού Κλείσιμο

Σύλλογος Ομογένειας Ουγγαρίας

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Προεδρείο : Τζίτζης Γεώργιος ,Σκεύης Θεόδωρος ,Τσαρούχα Ευαγγελία ,Ευστρατιάδου Κατερίνα

Διεύθυνση : Vecsey utca 5. Budapest 1054

Τηλ : 00363027275

Fax : 003613027277

Email : titkarsag@mgoo.hu

Site : www.mgoo.hu