Μενού Κλείσιμο

Σύλλογοι Ομογένειας Σουηδίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Διεύθυνση : Bellmansgatan 15, 118 47 Stockholm,

Τηλ : 004686270027

Fax : 286270026

Email : info@grefil.se.

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Κ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑ

Προεδρείο : κ.Κομνηνός

Διεύθυνση : Bellmansgatan 15 ,Stockholm 11847

Τηλ : 004686270027

Fax : 004686270026

Email : info@grekiskariksforbundet.se

Site:
http://www.grekiskariksforbundet.se/index.php