Μενού Κλείσιμο

Σύλλογοι Ομογένειας Ρουμανίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

Προεδρείο : Τσορακίδης Σάββας

Διεύθυνση : Str Gala Galaction Nr 36 sector 1 ,Bucharest

Τηλ : 0216657590 , 0744332782 , 07442306210 , 0040213179875

Fax: 0212306210

Email : savas_tsorakidis@yahoo.com

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΙΛΑΣ

Προεδρείο : Καραβίας Μπάμπης

Διεύθυνση : Galea Calaraclor 3 Biserica Greca , Braila

Τηλ : 0040747425562

Email : diasporic.mnimes@gmail.com