Μενού Κλείσιμο

Σύλλογοι Ομογένειας Νέας Ζηλανδίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΥΕΛΛΙΝΓΚΤΟΝ

Διεύθυνση : PO Box 1311, Wellington 6140

Τηλ : 00049391236

Email : admin@greek.org.nz

 

ΠΑΜΜΕΣΗΝΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ

Προεδρείο : Μιχαλόπουλος Κων/νος ,Αθανασίου Ηλίας

Διεύθυνση : Melbourne Victoria 3001 BOX 5333BB

Τηλ : 000394897157

Fax : 006134191169