Μενού Κλείσιμο

Σύλλογοι Ομογένειας Λιβύης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΓΓΑΖΗΣ

Προεδρείο : Μανδαλιος Κανάκης ,Σαγιάννος Γεώργιος ,Σαρσαρ Μιχαηλίδου ,Ιωάννα Σταύρου, Κρητικός Λάμπης .

Διεύθυνση : 4 El Arish Str. Fuehat Benghazi

Τηλ : 00218612233188

Email : karneadis@yahoo.com