Μενού Κλείσιμο

Σύλλογοι Ομογένειας Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΜΠΟΥΜΠΑΣΙ

Προεδρείο : Ψαρομμάτης Γεώργιος ,

Διεύθυνση : Bp 111 Lububasi

Τηλ : 00243822417355 , 00243973549169,  00243 848157337

Email : info@helleniclubumbashi.com