Μενού Κλείσιμο

Σύλλογοι Ομογένειας Γαλλίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Προεδρείο : Ακάρτζου Δημήτριος , Αμουργής Δημήτριος ,Σπαρτάλιογλου Μαριάνθη

Διεύθυνση : 27, Rue Roussel  Doria Marseille , 13004

Τηλ : 0033491349034

Fax : 0033491349034

Email : unionhellenique@free.fr

Site : http://unionhellenique.free.fr

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

Προεδρείο: Πεταλάς Σταύρος ,Κοτη Μισέλ , Κοντοζοπούλου Χριστίνα

Διεύθυνση : 15 Bd. De La Liberte 13001

Τηλ : 00491642159

Fax : 00330491642159

Email : koinotita@neuf.fr

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ

Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και περιχώρων : Σέτα Θεοδωρίδου

Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας :

Γιάννης Χρυσουλάκης

Διεύθυνση : 9 Rue Mesnil , Paris 75116

Τηλ : 00331470467 , 0147046789

Fax : 00331147046813

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

Προεδρείο : Παπαγεωργόπουλος Κων/νος , Λιακοπούλου Κλεοπάτρα ,Σπυριδάκης Κων/νος, Πλουμπίδης Συμεών

Διεύθυνση: B.P. 2316, L-1023 Luxembourg 2231

Τηλ : 0035220202163

Fax : 0035220202173

Email : kanali30@ekl.lu  info@ekl.lu