Μενού Κλείσιμο

Μυτάκης Γεώργιος

  • Τόπος Καταγωγής: Γάλιπε Πεδιάδος Ηρακλείου
  • Τόπος Διαμονής: Καλλιθέα
  • Επάγγελμα: Σιδηρικά – Γεωργικά – Οικοδομικά μηχανήματα
  • Έτος γέννησης: 1953
• Διεύθυνση: info@mytakis.gr
• Ιστοσελίδα: http://www.mytakis.gr