Μενού Κλείσιμο

Μπεκυράς Ανδρέας

Ο Ανδρέας Μπεκυράς είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και βασικός Μέτοχος της εταιρείας «Clinilab-Μπεκυράς Α.Ε.» την οποία ίδρυσε το 1991.

Ο Ανδρέας Μπεκυράς, υιός του Νικολάου Μπεκυρά και της Αθηνάς Μπεκυρά – Χριστακοπούλου, γεννήθηκε στο Επιτάλιο Ηλείας. Παντρεύτηκε με την Ελένη Αγγελοπούλου, με την οποία απέκτησαν δύο γιους, τον Νίκο με σπουδές Διοίκησης, Οικονομίας και Marketing και τον Διονύση, απόφοιτο του Ε.Μ.Π. (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών), του UCL και του Ε.Κ.Π.Α. με ειδίκευση στην Ιατροτεχνολογία, τα Βιοϋλικά, τις Νέες Τεχνολογίες στην Υγεία και την Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην ορθοπαιδική.

Έζησε στο χωριό Βαρβάσαινα του Νομού Ηλείας, κοντά στην Αρχαία Ολυμπία και τον Πύργο. Πραγματοποίησε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του στο εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων του Πύργου, από όπου αποφοίτησε το 1974. Εισήχθη στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της «Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά», σήμερα «Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά», από όπου αποφοίτησε το 1979. Τα έτη 1980 και 1981 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στα Τεθωρακισμένα σαν Έφεδρος Λοχίας.

Από τα φοιτητικά του χρόνια εργάστηκε στις οικονομικές υπηρεσίες της Χημικής και Φαρμακευτικής Βιομηχανίας «Adelco-Χρωματουργεία Αθηνών Α.Ε.» όπου παρέμεινε μέχρι το 1982. Εισήχθη στο Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο υπηρέτησε αρχικά στη Μηχανογράφηση του Υπουργείου (ΜΗ.Κ.Υ.Ο.), στη συνέχεια στη «Διεύθυνση Τελωνείου Θήβας» και αργότερα στη «Διεύθυνση Τελωνείων Πειραιά». Το 1989 αποχώρησε από το Υπουργείο Οικονομικών για να δραστηριοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα, προσχωρώντας σε Ανώνυμη Εταιρεία εμπορίας ιατρικών Αναλυτών ως Γενικός Διευθυντής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχος.

Το 1991 ιδρύει την εταιρεία «Clinilab-Μπεκυράς Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται έως σήμερα αντιπροσωπεύοντας σημαντικούς οίκους ορθοπαιδικών ειδών από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη προς διάθεση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Στην εταιρεία είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και βασικός Μέτοχος.

Το 2012, από κοινού με πρωτοποριακούς παραγωγούς από το Los Angeles – USA και τη Marseille – France, ιδρύουν την εταιρεία TriMed Hellas A.E. για την προώθηση των ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων τους στη χώρα μας. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Είναι εκλεγμένο Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Ε.Β.Ε.Α.» τα τελευταία δέκα έτη.

Πρόεδρος στο Διοικητικό Προεδρείο για το «Forum Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Εξοπλισμου» του Ε.Β.Ε.Α.

Μέλος στο Διοικητικό Προεδρείο του «EPhForT – Φαρμακευτικό Forum του Ε.Β.Ε.Α.»

Πρόεδρος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Προμηθευτών Ορθοπαιδικού και Τραυματολογικού Υλικού «ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ.» από το 2010 έως σήμερα.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων «Σ.Ε.Ι.Β.» από το 2020.

Μέλος του «Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» καθώς και μέλος του προγράμματος «Οικουμενικός Ελληνισμός».