Μενού Κλείσιμο

Μακρυγένης Ιωάννης

O Ιωάννης Μακρυγένης γεννήθηκε το 1940 στα Βραχναίικα Πατρών. Σήμερα είναι συνταξιούχος τέως Καθηγητής και Πρόεδρος του ΤΕΙ Πατρών.

 Έχει αναπτύξει αξιόλογη ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.

Αποφοίτησε το 1975 από την Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, ενώ το 1978 απέκτησε Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών. Το 1989 απόκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων-Λογιστική εταιρειών».

Το 1994, πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πα

νεπιστημίου, με τίτλο Διδακτορικής Διατριβής: «Διαδικασίες Ανάπτυξης του πρότυπου κόστους σε σχέση

με τη διοίκηση των επιχειρήσεων» και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή της Λογιστικής κ. Εμ. Σακέλλη.

Το 1978, διετέλεσε Διευθυντής του ΚΕΤΕ Ναυπάκτου και Διευθυντής του Επαγγελματικού Λυκείου Ναυπάκτου, ενώ από το 1979 ως το 1987 διετέλεσε Καθηγητής διαφόρων βαθμίδων στο ΤΕΙ Πατρών. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΤΕΙ Πατρών, υπηρέτησε σε πληθώρα διοικητικών θέσεων, από τις οποίες συνέβαλε σημαντικά προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική μεταμόρφωση του ΤΕΙ σε όλους τους τομείς. Ειδικότερα, προσέφερε καινοτόμες λύσεις ως προς την πρακτική άσκηση των σπουδαστών και την εισαγωγή νέων λογιστικών μαθημάτων στο Τμήμα Λογιστικής (1987).

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΤΕΙ Πατρών, έχει διδάξει πλήθος μαθημάτων της ειδικότητάς του, όπως: Λογιστική Ι & II, Λογιστική Εταιρειών, Λογιστικές Εφαρμογές, Φορολογική Λογιστική Ι & II και Λογιστική Κόστους Ι & II. Από τη θέση του Υπεύθυνου του Τμήματος «Σεμινάριο Τελειόφοιτων» έχει καθοδηγήσει σπουδαστές σε μεγάλο αριθμό πτυχιακών εργασιών. Δημιούργησε για πρώτη φορά στο Ίδρυμα μεταπτυχιακές σπουδές σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο DONAU στην πόλη Krems της Αυστρίας.

Στα πλαίσια των είκοσι εννέα ετών της θητείας του, δημιούργησε διάφορα εργαστήρια, όπως Εργαστήρια Λογιστικών Εφαρμογών, Marketing μέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αντικατάσταση των γραφομηχανών με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για την εκμάθηση του μαθήματος «Δακτυλογράφηση» καθώς και εργαστήρια στο Τμήμα του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων. Επίσης δημιουργήθηκαν δύο νέα τμήματα στο ΤΕΙ της Πάτρας, το Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων και το Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων.

Δημιουργήθηκαν, δε, τρία παραρτήματα του ΤΕΙ Πατρών ήτοι στο Αίγιο το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, στην Αμαλιάδα το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, στον Πύργο το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ. Επίσης επί θητείας του είχε εγκριθεί η λειτουργία του τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας στο Αίγιο και το Τμήμα Μουσειολογίας-Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων στον Πύργο.

Αξιόλογη είναι, επίσης, η ερευνητική και επαγγελματική του δραστηριότητα. Από το 1968 έως το 1974, εργάστηκε ως Διευθυντής Λογιστηρίου στο Ζαΐρ, παράλληλα δημιούργησε ένα πρότυπο επαγγελματικό έργο φυτείας καφέ 150.000 δέντρων, ενώ ταυτόχρονα ίδρυσε εργοστάσιο επεξεργασίας καφέ και ρυζιού. Μετά την εθνικοποίηση των περιουσιών από την κυβέρνηση του Ζαΐρ, επέστρεψε στην Ελλάδα όπου απασχολήθηκε, επίσης, ως Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρία «

Β. ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.» σε θέματα χρηματοδότησης, οργάνωσης λογιστηρίου και γενικά σε θέματα που αφορο

ύσαν την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Το 1975, απέκτησε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εμπορικού Αντιπροσώπου Εισαγωγών-Εξαγωγών. Επιπλέον, το διάστημα 1986-1989 εργάστηκε στα ερευνητικά προγράμματα ARGO Ι και στο ερευνητικό πρόγραμμα της ΑΣΒΠ με θέμα την «εξαγωγική ικανότητα των ελληνικών ΜΜΕ στην περιφέρεια». Από το 1993 ως το 1996 υπήρξε μέλος του επιστημονικού γνωμοδοτικού συμβουλίου της ΚΤΕ. Από το 1998 ως το 2000, εκπόνησε πληθώρα ερευνητικών εργασιών που του ανατέθηκαν από τον Δήμο Πύργου, το ΤΕΙ Πατρών και άλλους φορείς. (Ερευνητική εργασία

μελέτης σκοπιμότητας δημιουργίας Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Πατρών, Ερευνητική εργασία με επιστημονική επίβλεψή του με Τίτλο: «Προσδιοριστικοί παράγοντες των δραστηριοτήτων του ΤΕΙ Πάτρας για τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης των πτυχιούχων του στην αγορά εργασίας», Ερευνητική εργασία μελέτης σκοπιμότητας δημιουργίας Marketing και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων κατόπιν αναθέσεως από το Δήμο Αιγίου, Ερευνητική εργασία μελέτης σκοπιμότητας δημιουργίας τμημάτων Μουσειολογίας κατόπιν αναθέσεως από το Δήμο Πύργου, κ.ά.).

Επιπρόσθετα, έχει παρακολουθήσει κι έχει οργανώσει αξιόλογα επιστημονικά σεμινάρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συμμετοχή του στο Γ΄ Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Logistics (Department of Logistics Universitaire Technologie, Lille, Γαλλία) και τη διοργάνωση σειράς σεμιναρίων επιμόρφωσης υπαλλήλων του ΥΠΕΠΘ σε θέματα Διοίκησης Α & Β κύκλου.

Παράλληλα, έχει λάβει μέρος σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ενώ κατά καιρούς άρθρα του έχουν φιλοξενηθεί από τον ημερήσιο τύπο. Αξιομνημόνευτη είναι η ανακοίνωσή του στο συνέδριο του Επιμελητηρίου Αθηνών με θέμα «οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» (2000) και η εισήγησή του με θέμα: «Το εκπαιδευτικό σύστημα στις νέες συνθήκες αγοράς». Επίσης σημαντική είναι η εργασία του υπό τον Τίτλο «Η Ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι Μονοτομεακή».

Στην προσωπική του ζωή είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, από τα οποία έχει αποκτήσει επτά εγγόνια.