Μενού Κλείσιμο

Εμμανουήλ Παντελής

  1. Τόπος Καταγωγής: Προύσσα Κωνσταντινούπολη
  2. Τόπος Διαμονής: Νεοχωρούδα, Θεσσαλονίκη
  3. Επάγγελμα: Υφαντουργεία
  4. Έτος γέννησης: 1980

• Ιστοσελίδα: http://: pantelis10111979@gmail.com