Μενού Κλείσιμο

Αλαμάνος Χαρίλαος

Ο Χαρίλαος Αλαμάνος είναι Πρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σ.Ο.Ε.Λ (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.).

Ο Χαρίλαος Αλαμάνος είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ασκεί το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για περισσότερα από σαράντα χρόνια. Εκτός από τα αξιώματα που κατέχει σήμερα, έχει κατά το παρελθόν διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΟΛ Α.Ε. (1993-1996), Πρόεδρος της «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» (1993-1997), Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών (1996-2002) καθώς και Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2002-2005). Επίσης, ο Χ. Αλαμάνος διετέλεσε Μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από το 1983 έως και το 2007. Ο Χ. Αλαμάνος διετέλεσε επίσης Μέλος του Δ.Σ. του θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός» (1981-1985), καθώς και Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος «Έλενα Βενιζέλου» (1985-1989).

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου του Σ.Ο.Ε.Λ. χειρίστηκε με επιτυχία την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των Ορκωτών Λογιστών και συγκεκριμένα τη μετάβαση από το σύστημα κοινοπραξίας υπό κρατική εποπτεία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, στη λειτουργία ελεγκτικών εταιριών κατά την περίοδο 1992-1993. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η πρόσβαση στο επάγγελμα διευρύνθηκε δραστικά, επιτρέποντας σε αυτούς που είναι ικανοί και πρόθυμοι να ασχοληθούν με το επάγγελμα να το πράξουν. Αυτό επετεύχθη μέσω και της δημιουργίας του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και των διαρκώς αναπτυσσομένων δραστηριοτήτων του. Το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. εκτός από τα δικά του προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έχει εισέλθει σε ιδιαίτερα παραγωγικές συνεργασίες τόσο με ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα (ΕΚΠΑ) όσο και ευρωπαϊκές επαγγελματικές οργανώσεις, όπως το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) και το ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales), με σκοπό την παροχή προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλού επιπέδου.

Ο Χαρίλαος Αλαμάνος πιστεύει επίσης στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι διεθνείς οργανισμοί όσον αφορά στο συντονισμό των δραστηριοτήτων του τομέα και στην αντιμετώπιση θεμάτων διεθνούς εμβέλειας, όπως η διαμόρφωση Διεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων. Για τον σκοπό αυτό έχει ενισχύσει τη συμμετοχή του Σ.Ο.Ε.Λ.