Σπουδές Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά/ Γενικός Διευθυντής Ομίλου