Ιατρός-Παθολόγος/ Καθηγητής Πανεπιστημίου/ Υπεύθυνος Γαστρεντερολογικού Τμήματος (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο)/ Ομότιμος Καθηγητής