ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Έτος Γεννήσεως: 
0001

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1948

Τόπος Καταγωγής: