Σπουδές Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ./ Τακτικός Καθηγητής του τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ.