Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας/ Ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών