Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/ Επιχειρηματίας