Ιατρός Καρδιολόγος/ Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών/ MBA Διοίκηση Επιχ/σεων